Fen Bilimleri Enstitüsü

Visyon

Fen Bilimleri Enstitüsünün  vizyonu; çok hızlı gelişen iletişim tekniklerinin sunduğu  olanakları, buna paralel olarak değişen toplum, ülke ve daha genel anlamda tüm insanlık  yararına kullanmak amacına dönük olarak, bilimsel ve kültürel alanda her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmektir.