Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Kurulu

     
     
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/kader_celebi_son.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg
Dr.Öğr.Üyesi Selin KALKAN
Enstitü Müdürü Yardımcısı

selin.kalkan@giresun.edu.tr
 
Doç.Dr.Bahadır KOZ
Enstitü Müdürü

bahadir.koz@giresun.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin HACIOĞLU
Enstitü Müdürü Yardımcısı

yasemin.hacioglu@giresun.edu.tr

 
 
   
Prof Dr.Mustafa TÜRKMEN
Biyoloji ABD Başkanı
mustafa.turkmen@giresun.edu.tr
 
Prof Dr.Birol ERTUĞRAL
Fizik ABD Başkanı
birol.ertugral@giresun.edu.tr
 
Prof Dr.Temel ÖZTÜRK
Kimya ABD Başkanı
temel.ozturk@giresun.edu.tr
 
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/selim_arslan_03.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/kerim_gueduel_03.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg
Doç.Dr.İmdat İŞCAN
Matematik ABD Başkanı
imdat.iscan@giresun.edu.tr
Doç.Dr.Fatma Zehra DOĞRU
İstatistik ABD Başkanı
fatma.dogru@giresun.edu.tr
Prof Dr.Nihat TUĞLUOĞLU
Enerji Sis.Müh. ABD Başkanı
nihat.tugoglu@giresun.edu.tr
 
     
     
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/sevim_ucar_03.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/okan_konal_03.jpg
Prof Dr.Şemsi Burhanettin ALTAN
Makine Müh. ABD Başkanı
@giresun.edu.tr
Doç.Dr.Hasan Hüseyin AKSU
Matematik Eğitimi ABD Başkanı
hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr
Doç.Dr.Mustafa UZOĞLU
Fen Bilgisi Eğitimi ABD Başkanı
mustafa.uzoglu@giresun.edu.tr
     
     
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/oezguer_henden-yeni.jpg   http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/kazim_engin_yankin_03.jpg
Doç.Dr.Mehmet Soner ENGİN
Biyoşüreç Müh. ABD Başkanı
soner.engin@giresun.edu.tr
  Doç.Dr.Serkan SAYIN
Çevre Bilimi ve Teknolojisi ABD Başkanı
serkan.sayın@giresun.edu.tr