Fen Bilimleri Enstitüsü

Misyon

Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu; Anabilim Dallarımızın, ilgi, sorumluluk ve uzmanlık alanlarına giren konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilere bilimsel araştırmalarda ve çalışmalarda rehberlik etmek, böylece toplumun ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli insanları yetiştirmek, yaşam boyu eğitim gibi toplum yararına olan pratik ve pragmatik projeler  geliştirmek ve uygulamaktır.