Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Yönetim Kurulu

     
     
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/kader_celebi_son.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg
Doç.Dr.Bahadır KOZ
Enstitü Müdürü

bahadir.koz@giresun.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Selin KALKAN
Enstitü Müdürü Yardımcısı

selin.kalkan@giresun.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin HACIOĞLU
Enstitü Müdürü Yardımcısı

yasemin.hacioglu@giresun.edu.tr
     
     
http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/selim_arslan_03.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/kerim_gueduel_03.jpg http://oidb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/79-123-150-29/%C3%96%C4%9Frenci%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C3%96%C4%B0DB%20Personel%20Foto/anonymous_person_16.jpg
Prof.Dr.Alp Yalçın TEPE
           Üye

yalcin.tepe@giresun.edu.tr
Doç.Dr.Hasan Hüseyin AKSU
                 Üye

hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr
Doç.Dr.Seydahmet ÇAY
              Üye

seydahmet.cay@giresun.edu.tr