Fen Bilimleri Enstitüsü

Programlar

  • Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı
  • Biyoloji Anabilim Dalı (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
  • Kimya Anabilim Dalı (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Kimya Anabilim Dalı İkinci Öğretim (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı
  • Fizik Anabilim Dalı (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı  (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Matematik Anabilim Dalı (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı
  • Matematik Anabilim Dalı İkinci Öğretim (Tezli) Yüksek Lisans Programı
  • Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı)
  • İstatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
  • İstatistik Anabilim Dalı Doktora Programı
  • Biyosüreç Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli yüksek lisans programı)
  • Çevre Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası Tezli yüksek lisans programı)