Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ TEZLERDE ORCID NUMARASI KULLANMA ZORUNLULUĞU

15 Haziran 2020 Pazartesi

LİSANSÜSTÜ TEZLERDE ORCID NUMARASI KULLANMA ZORUNLULUĞU

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Bu bağlamda, Enstitümüze teslim edilecek lisansüstü tezlerin kapak sayfalarında, lisansüstü öğrenci ve tez danışmanının adları ile birlikte ORCID numaralarının da bulunması zorunlu hale gelmiştir. Enstitümüz web sayfasındaki yüksek lisans ve doktora tez  şablonunun 1. sayfasında gerekli düzenlemeler yapılmış olup, tez teslimlerinde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

YÖK tarafından akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve ilgi yazı ekinde sunulan "yardım dokümanı" ndan da faydalanılarak daha önceden ORCID numarası almamış olan tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları hususu önemle duyurulur…

EKLER:

YÖK Yazısı

Ek1- YOKSIS Akademik Özgeçmiş Üzerinden ORCID Numarası Alma