Buradasınız : Enstitü Hakkında / Kurul Kararları
Türkçe
English
Pazartesi, 18.02.2019

Kurul Kararları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. Maddesine göre oluşturulan Enstitü Yönetim Kurulu    idari    konularda,  Enstitü Kurulu ise akademik konularda kararlar almak üzere toplanır.  Alınan  kararlar,  mevzuata uygun usul ve esaslar dahilinde, Fen Bilimleri Enstitüsünde muhafaza edilmekte, eğitim ve öğretim sürecinde ihtiyaç duyulması halinde bu kararlar öğrencilerimizin hizmetinde kullanılmaktadır.